Nr: 60 din: 01 Iulie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

prIvind implementarea proiectului ,,Modernizare targ traditional zonal Colone9ti, comuna Colone9ti, judetul Bacau"