Nr: 6 din: 01 Ianuarie 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea, Statului de funcţii şi Organigramei din cadrul UAT Colonești și a aparatului de specialitate al primarului comunei Coloneşti, judetul Bacău