Nr: 59 din: 01 Iulie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
public al comunei Colone ti, judetul Baciiu