Nr: 57 din: 01 Iunie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de asigurare a finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu
se finanţează de la bugetulde stat prin PNDL