Nr: 50 din: 01 Iunie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentrn aprobarea salarizarii personalului din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a comnnei Colone ti, judetul Baciiu, promovat in grad, incepiind cu data de 01.07.2018, conform H.G. 846/2017 i a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului pliitit din fonduri publice