Nr: 50 din: 01 Noiembrie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Bacău.