Nr: 5 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea atribuirii i incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaµilor de de euri in Judepil Badin