Nr: 49 din: 01 Iunie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea fnncµilor pnblice, a fnnctiilor contractnale, a Statului de funcii i a Organigramei din cadrul comunei Colone ti, jndetul Baciiu