Nr: 48 din: 01 Iunie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind insu irea i aprobarea documenta!iei cadastrale de dezmembrare a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Colone ti, judeful Bacau