Nr: 41 din: 01 Septembrie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privată a comunei Colonești judeţul Bacău, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice "