Nr: 39 din: 01 Mai 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind respingerea acordarii diurnei pentrn deplasarea in Franta a grnpului tinta din comuna Colone ti, judetul Bacau in vederea dernlarii proiectului ,,Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale
defavorizate bacauane de pe Valea Zeletinului - promovarea invatarii i consolidarii limbii Franceze in
vederea dezvoltarii comunitare, in contextul extinderii relatiilor cu Franta