Nr: 37 din: 01 Aprilie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea i completarea H.C.L. al comunei Colone ti, judeful Baciiu nr 25 din 19.02.2018 privind aprobarea Programului anual al achizifiilor publice pentru anul 2018
i Strategia Achizifiilor Pub lice a comunei Colone ti, judeful Baciiu pe anul 2018