Nr: 33 din: 01 Martie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea exclnderii din Asociaia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a ora ului Comane ti