Nr: 33 din: 01 Mai 2011
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol a obiectivului de investiţii “Canalizare şi epurare ape uzate în localitatea Colonsti din comuna Colonesti, judeţul Bacau” si a terenurilor aferente acestora, situate în comuna Colonesti, judeţul Bacau, din patrimoniul public al UAT Colonesti în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiţii, in cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.