Nr: 32 din: 01 Martie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivnlui de investiµe
"Modernizarea iluminatului public in comuna Colone ti, judetul Baciiu"