Nr: 32 din: 01 Mai 2011
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol a obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatii Colonesti din comuna Colonesti, judetul Bacau” si a terenurilor aferente acestora, situate în comuna Colonesti, judetul Bacau, din patrimoniul public al UAT Colonesti în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata realizarii obiectivului de investitii, in cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.