Nr: 3 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind salarizarea personalului din cadrul UAT ,,Comuna Colone ti", incepiind cu data de 01,01,2018, conform HG 846/2017 i Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice