Nr: 29 din: 01 Martie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana, acordatli
personalului politiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuuei Colone ti, judetul Bacliu