Nr: 27 din: 01 Martie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea salarizarii personalnlni din cadrnl Unitatii Administrativ Teritoriale a·comnnei Colone ti, judetul Bacau, reincadrata Ia data de 01.03.2018, conform H.G. 846/2017 i a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice