Nr: 25 din: 01 Februarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
i Strategia Achizifiilor Publice a comunei Colone ti, judetul Bacliu pe anul 2018