Nr: 2 din: 01 Februarie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru abrogarea HCL nr. 24 din 10.05.2011 privind infiinţarea serviciului social ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat Satu Nou" comuna Coloneşti judeţul Bacău si alocarea suprefetei de teren din domeniul public necesar pentru realizarea obiectivului ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat Satu" Nou comuna Coloneşti judeţul Bacău