Nr: 19 din: 01 Februarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei necesare delegiirii gestinnii prin concesiune a serviciului de iluminat public in comuna Colone ti, judetul Baciiu