Nr: 17 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aderarea comunei Colone ti la Societatea Nationala de Cruce Ro ie din
Romania - Filiala J udetului Bacau