Nr: 15 din: 01 Martie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al comunei Coloneşti, judeţul Bacău