Nr: 12 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Colonesti, judetul Bacau, a sediului fostului C.A.P. (magazie Primarie) din sat Colone ti, comuna Colone ti, judeful Bacau in vederea desfiinfarii/demolarii