Nr: 12 din: 01 Februarie 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind avizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al comunei Coloneşti, judeţul Bacău partea scrisă și desenată, împreună cu Regulamentul local de urbanism