Nr: 11 din: 01 Martie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Coloneşti, în vederea desemnării unui reprezentant ai acestora în Comisia Comunală de Fond Funciar Coloneşti