Nr: 101 din: 01 Decembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2018