Nr: 10 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Plannlui de activitliti ce vor Ii efectuate de persoanele sanctionate contravenponal i condamnate in vederea prestlirii unei activitlip in folosul comunitlipi pentru anul 2018