H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial  a persoanei cu handicap