H O T Ă R Â R E Nr. 55 din 31.07 2023 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a casei mortuare aflată în proprietatea U.A.T Colonesti, județul Bacău catre Parohia Colonești, județul Bacău