H O T Ă R Â R E Nr. 51 din 31.07.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local Colonesti, județul Bacău, pentru perioada 2023 – 2026