H O T Ă R Â R E Nr. 47 din 30.05.2023 pentru aprobarea efectuării procedurii de licitație și a Caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație farmacie din proprietatea publică a comunei Colonești, județul Bacău