H O T Ă R Â R E Nr. 46 din 30.05.2023 privind sprijinirea unor unităţi de cult din comuna Coloneşti, judeţul Bacău