H O T Ă R Â R E Nr. 4 din 12.01.2023 pentru acordarea voucherelor de vacanțǎ pentru personalul din cadrul Unitații Adiministrativ – Teritoriale a comunei Colonești, județul Bacău