H O T Ă R Â R E Nr. 15 din 09.02.2023 privind aprobarea investiției ,,Dotarea cu mobilier, marteriale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe,,  pentru Școala Gimnazială ,,Smaranda Apostoleanu,, din comuuna Colonești, județul Bacău