Nr: 68 din: 10 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 68 din 10.02.2020 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară