Nr: 398 din: 11 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL


D I S P O Z I T I ENr. 398 din 11.11.2021pentru modificarea și completarea Dispozitiei primarului nr. 394 din 29.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din data de 16.11.2021 - 18.11.2021 în vederea ocupării pe perioadă determinată a 5 posturi vacante, funcții contractuale, in cadrul proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002)