Nr: 357 din: 15 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I ENr. 357 din 15.10.2021privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Construire locuintă parter și împrejmuire teren în sat Călini, comuna Colonești, judetul Bacău”