Nr: 355 din: 13 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 355 din 13.10.2021 privind constituirea comisiei pentru realizarea recepţiei la obiectivul ,,Asfaltare drum comunal comuna Colonești, județul Bacău”