Nr: 352 din: 01 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I ENr. 352 din 01.10.2021privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară