Nr: 302 din: 14 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 302 din 14.09.2021 privind inventarierea materiei impozabile la nivelul Unității Administrativ- Teritoriale al comunei Coloneşti, judeţul Bacău