Nr: 296 din: 31 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 296 din 31.08.2021 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară