Nr: 262 din: 11 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I ANr. 262 din 11.08.2021 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție având ca obiect ,,Furnizare dotări dispensar (echipamentre medicale, echipamente IT, electronice, electrocasnice, mobilier și intrumentar)” 24 loturi