Nr: 261 din: 06 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D 261 pentru modificarea si completarea dispozitiei primarului nr. 258 din 06.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din data de 06.09.2021 - 08.09.2021 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 5 posturi vacante, funcții contractuale, in cadrul proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002)