Nr: 259 din: 06 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D. 259 din 06.08.2021 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară
de îndată