Nr: 187 din: 24 Mai 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordina