Nr: 149 din: 20 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 149 din 20.05.2020
privind convocarea Consiliului local al comunei Colonești, județul Bacău în ședință ordinară pentru data de 26.05.2020