Nr: 145 din: 29 Aprilie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL


D I S P O Z I Ţ I E
Nr. 145 din 29.04.2020
privind reactualizarea Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu activitate temporară