Nr: 136 din: 21 Aprilie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL


D I S P O Z I Ţ I E
Nr. 136 din 21.04.2020
Pentru modificarea Dispozitiei primarului comunei Colonești, județul Bacău nr. 7 din 22.01.2020 privind constituirea comisiei de selecție cererilor de ofertă pentru obiectivul ,, Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”